Pomocne skróty klawiaturowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL(CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL(CMD) - zmniejszenie widoku

Złota jesień

Złota jesień 3 – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne
Projekty unijne Złota jesień

Złota jesień 3 – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne

Informacje o projekcie Projekt pn. „Złota jesień 3 – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Ośrodek Rehabilitacji i […]

Czytaj artykuł
Złota jesień 2 – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne
Projekty unijne Złota jesień

Złota jesień 2 – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne

Informacje o projekcie Projekt pn. „Złota jesień 2 – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Ośrodek Rehabilitacji i […]

Czytaj artykuł
Złota jesień – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne
Projekty unijne Złota jesień

Złota jesień – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne

Informacje o projekcie Projekt pn. „Złota jesień – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy […]

Czytaj artykuł

Nasi Partnerzy oraz zaufane instytucje

Narodowy Fundusz Zdrowia
Karta Dużej Rodziny
AXA Ubezpieczenia